Kennis leidt tot betrouwbare informatie en maakt oplossingen mogelijk.

Opleiding

Kennis leidt tot betrouwbare informatie en maakt oplossingen mogelijk.

Medewerkers, collegeleden en raadsleden hebben behoefte aan kennisoverdracht op maat. Op verzoek van cliënten ben ik in het verleden begonnen met workshops BBV voor financiële medewerkers die volledig zijn afgestemd op de lokale regelgeving van de betreffende gemeenten of provincie. Inmiddels geef ik workshops en actualiteitenbijeenkomsten bij gemeenten door het hele land.

Daarnaast is er steeds meer vraag naar opleiding en begeleidingstrajecten op maat. Het gaat bij voorbeeld om medewerkers met een niet financiële functie die graag wat meer willen weten over de begroting, budgetbeheer of (gemeente)financiën in het algemeen. De workshops worden afgestemd op de behoefte en de vragen van de deelnemers.

De vragen komen ook van nieuwkomers bij lokale overheden, die een functie gaan bekleden waarvoor een basiskennis van (gemeente)financiën onontbeerlijk  is. Het gaat om functies zoals wethouder, directeur, afdelingshoofd en manager financiën. 

Hiervoor maak ik een individueel opleidingsprogramma dat volledig is afgestemd op de kennis en ervaring van de betreffende nieuwkomer. In het programma betrek ik ook de P&C producten van de eigen organisatie en de lokale regelgeving zodat  het collegelid of de leidinggevende zo snel mogelijk volledig in zijn/haar rol kan komen. 

Een uitgebreid cv wordt op verzoek verstrekt.