slide1

Inzicht is de eerste stap naar verbetering

Onderzoek en advies

Kennis van de client is cruciaal voor elke oplossing.
Daarom investeer ik ook in het doorgronden van de client, de drijfveren van de politiek en/of de leiding en de specifieke uitdagingen. 

Als “buitenstaander” kan ik een onbevangen beeld van de organisatie vormen en haar financiële positie.
Vanuit mijn kennis en ervaring kan ik een objectieve analyse van de bedreigingen en de kansen maken.

In de verbetervoorstellen staat de haalbaarheid voorop.
Modellen en theorieën zijn hulpmiddelen maar een uitvoerbare oplossing is het doel. Iedere organisatie is uniek en vraagt maatwerk. 

Naast de interne behoefte aan het optimaliseren van de organisatie, is het maatschappelijke belang van het afleggen van verantwoording toegenomen. Niet alleen financieel maar ook op doelmatigheid en doeltreffendheid. Namens college, raad en/of rekenkamer(functie) voer ik onafhankelijk onderzoek uit.

Voorbeelden

  • Onderzoeken namens de raad of het college naar budgetoverschrijdingen;
  • Quick scans van de inrichting en kwaliteit van de administratieve organisatie, de financiële functie en de interne controle;
  • Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken namens de rekenkamer, de raad of het college;

Een uitgebreid cv wordt op verzoek verstrekt.