Slide 2

Veranderen van binnenuit leidt tot duurzame oplossingen

Slide 1

Inzicht is de eerste stap naar verbetering

Slide 3

Kennis leidt tot betrouwbare informatie en maakt oplossingen mogelijk

Schiedam

Veranderen van binnenuit leidt tot duurzame oplossingen

Groningen

Inzicht is de eerste stap naar verbetering

Berdiny Cornielje

Welkom

Na uitgebreid kennis en ervaring opgedaan te hebben bij diverse werkgevers waaronder EY en Deloitte, heb ik in 2010 de sprong gewaagd en ben voor mezelf begonnen. 

Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies staan steeds voor grote uitdagingen. Ik ondersteun deze lokale overheden bij vraagstukken ten aanzien van bedrijfsvoering, de toepassing van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV), financiën en governance door middel van onderzoek en advies, opleidingen en haalbare oplossingen.

Logo Berdiny     Cornielje
Onderzoek

Onderzoek, probleemanalyse en verbetervoorstellen

De uitdagingen zijn groot voor lokale overheden zijn altijd groot geweest maar de huidige situatie is bijzonder. Het realiseren van ambities met steeds wisselende rijksmiddelen verlangt veel detailkennis van de branche en de individuele organisaties. Het is belangrijk om concrete en realistische plannen voor te leggen aan de politiek. Ik kan de organisatie ondersteunen met het in kaart brengen van probleemstellen en het formuleren van oplossingen.

Cursus

Opleiding en workshops

Actuele kennis draagt bij het functioneren bij lokale overheden. Voor sommige functies is een gedegen kennis van financiën en verslagleggingsregels van doorslaggevend belang. De regels en omstandigheden zijn steeds in beweging. Na de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording in 2016 zijn gemeenten en provincies nog volop bezig met het uitwerken en het implementeren van de gevoelen. Ik geef workshops voor financiële medewerkers en non financials in huis die volledig afgestemd zijn op de wensen van de deelnemers en de eigen gemeente of provincie. Daarnaast help ik nieuwkomers met opleidingsprogramma op maat zodat ze snel in hun rol kunnen komen.

Advies

Advies en implementatie

Bij al mijn opdrachten stel ik de zelfredzaamheid en de duurzame verbetering van de organisatie voorop. Dit uitgangspunt komt vooral in mijn adviezen tot uitdrukking. Waar mogelijk en nodig ondersteun ik bij de implementatie van oplossingen. Sommige advies trajecten worden uitgevoerd in de vorm van een interim opdracht. Doel is dan om de organisatie zo vorm te geven dat de oplossingen ingebed worden in de bestaande situatie.

Bij een aantal cliënten ben ik al jaren betrokken. Soms voor een advies, soms als opleider en soms als interim manager. En regelmatig ook een combinatie van alle drie.

Footerpic