Veranderen van binnenuit leidt tot duurzame oplossingen.

Oplossingen

De uitdagingen voor lokale overheden zijn groot en divers. Ze hebben bijna altijd een financieel gevolg. Om tot een passende oplossing te komen binnen de beleidsmatige en financiële kaders is soms hulp van buitenaf noodzakelijk. Na een grondige analyse van het vraagstuk en het in kaart brengen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de organisatie, kom ik tot een uitvoerbaar advies. De bestaande organisatie en de huidige bezetting zijn het vertrekpunt voor mijn adviezen.

Mijn ondersteuning gaat verder dan het schrijven van een advies. Meestal ben ik hands-on betrokken bij het vertalen van de oplossing in de praktijk. Als extern adviseur ondersteun ik de staande organisatie ook bij het implementeren van de oplossing.